Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024

- Thông báo này được áp dụng cho việc dạy - học đối với SV chính quy Văn bằng 1, các lớp được nghỉ ngày 19/02/2024: Cán bộ giảng dạy sắp xếp dạy bù.

- Các lớp Văn bằng 2 chính quy vẫn nghỉ từ ngày 05/02/2024 đến hết ngày 18/02/2024 (áp dụng lịch như kế hoạch năm đã công bố tại https://daa.uit.edu.vn/kehoachnam).

- Các lớp Liên thông Đại học chính quy nghỉ từ ngày 29/01/2024 đến hết ngày 18/02/2024 (áp dụng theo lịch nghỉ Tết của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin).