Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch ĐKHP và TKB dự kiến HK3 (Học kỳ hè) năm học 2023-2024

Chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH thông báo lịch ĐKHP HK3 (Học kỳ hè) năm học 2023-2024 của SV gồm 2 đợt như sau:

  • Từ 9h00 ngày 05/6/2024 đến 23h00 ngày 11/6/2024: SV ĐKHP HK3 trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Từ 9h00 ngày 17/6/2024 đến 23h00 ngày 21/6/2024: SV đăng ký hiệu chỉnh trên hệ thống phần mềm quản lý.

Ngày 26/6/2024 phòng Đào tạo Đại học sẽ công bố kết quả mở lớp của Học kỳ hè.

Bắt đầu Học kỳ hè năm học 2023 – 2024: Ngày 08/7/2024

TKB dự kiến tại đây.

Các môn học có số lượng yêu cầu mở quá ít (file kết quả đính kèm) thì P.ĐTĐH không tạo lớp, tuy nhiên nếu thực sự các bạn cần học để đủ số tín chỉ tốt nghiệp thì gửi đơn trực tiếp tại phòng A.120 (và phải chấp nhận các điều kiện để mở lớp sĩ số dưới chuẩn).

Trân trọng.

----

Phòng Đào tạo Đại học

Các file đính kèm: