Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả ĐKHP và TKB học kỳ 3 năm học 2023-2024

Chào các bạn sinh viên!

Phòng ĐTĐH thông báo kết quả ĐKHP và TKB học kỳ 3 năm học 2023-2024 của các lớp chương trình đại trà tại đây.

Các bạn theo dõi thông tin và theo học như lịch đã thông báo nhé.

Trân trọng.

Cv. LTT Phương