Skip to content Skip to navigation

Thông báo Danh sách sinh viên dự kiến TN đợt 2 năm 2024

Chào các bạn sinh viên!
Phòng Đào tạo Đại học thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 trong file đính kèm. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại để ra quyết định công nhận tốt nghiệp. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ email: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 16/05/2024
Trân trọng.

Chi tiết trong file đính kèm.