Skip to content Skip to navigation

Sinh Viên

Tất cả thông tin về sinh viên

Thông báo ngừng sử dụng chứng chỉ VPET, ngừng sử dụng kết quả 2 kỹ năng nói-viết tại ĐH BK và việc sử dụng phôi bằng mới

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thông báo đến sinh viên đại học chính quy tất cả các chương trình đào tạo đại học chính quy, bao gồm các chương trình: đại trà, chất lượng cao, tiên tiến, tài năng, liên thông, văn bằng hai và các đơn vị, cá nhân có liên quan những nội dung sau đây:

Thông báo về Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về các Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy năm học 2022-2023.

Cập nhật kết quả xét miễn anh văn - Thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà

Phòng ĐTĐH đã xét miễn các môn anh văn, sinh viên kiểm tra thông tin điểm miễn các môn anh văn trong phần kết quả học tập HK1 năm học 2022-2023.

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà.

- Thời gian nhận đơn: từ 08g00 ngày 18/7/2022 đến 11g30 ngày 30/7/2022.

Thông báo về kết quả xét miễn anh văn học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên chính quy chương trình đại trà có kết quả đạt trong kỳ thi Đánh giá năng lực trình độ Tiếng Anh ngày 23/5/2022 và ngày 04/6/2022

  Chào các bạn,

Phòng Đào tạo Đại học đã cập nhật điểm miễn các môn anh văn trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên chính quy chương trình đại trà có kết quả đạt trong kỳ thi Đánh giá năng lực trình độ Tiếng Anh ngày 23/5/2022 và ngày 04/6/2022.

Các bạn kiểm tra kết quả xét miễn trong bảng kết quả học tập HK2 năm học 2021-2022.

   Trân trọng.

Trang