Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều (IE402.O22.1) ngày 10/04/2024

CBGD : Lưu Thanh Sơn
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều (IE402)
Lớp : IE402.O22.1
Phòng : B2.08
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 10/04/2024