Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1 (CE434.M21) ngày 14/06/2022

CBGD : Phạm Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1 (CE434)
Lớp : CE434.M21
Phòng : B1.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 7
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 14/06/2022