Skip to content Skip to navigation

Liên thông CQ

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 trình độ đại học hệ chính quy

Phòng ĐTĐH thông báo về việc thu học phí học kỳ 2, NH 2023-2024 trình độ ĐTĐH chính quy (xem file đính kèm)

Thông tin chi tiết theo link sau https://khtc.uit.edu.vn/content/2023-2024-thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-2....

Trân trọng.

Trang