Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thi kết thúc môn học Cơ sở dữ liệu lớp DBSS1.D13 và lớp DBSS1.D14 (học vào thứ 3 và thứ 4, lớp Cô Thuỷ)

 
 
Lớp DBSS1.D13 sẽ thi kết thúc môn học vào thứ 3 ngày 11/12/2012
Thi lý thuyết: 8h00 P.304
Thực hành: 13h00 Phòng Lab THCB2

Lớp DBSS1.D14 sẽ thi kết thúc môn CSDL vào thứ 4 ngày 12/12/2012

Thi thực hành: 8h00 Phòng Lab THCB2
Thi lý thuyết: 13h00 Phòng 304

 
 

Phòng Đào tạo Thông báo:Nhận giấy CNTN tạm thời

Phòng Đào tạo thông báo: Sinh viên có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2012 liên hệ Phòng Đào tạo để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp (CNTN) tạm thời.

Lưu ý:  - Khi nhận giấy CNTN tạm thời, Sinh viên mang theo Chứng minh thư và biên lai đóng tiền Lệ phí xét và tổ chức lễ Tốt nghiệp. Những trường hợp nhận dùm: mang theo Chứng minh thư của sinh viên và của người đại diện nhận.

            - Lệ phí xét và tổ chức lễ tốt nghiệp là 275.000 đồng, đóng trực tiếp tại phòng KH - TC.

Trang