Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

THÔNG BÁO NGHỈ VÀ DẠY BÙ KHOA MẠNG MÁY TÍNH (LỚP NT102 VÀ NT107)

1. Giảng viên Ngô Hán Chiêu, lớp NT102.D21, nghỉ thứ 5 ngày 9/5/2013 tiết 1-3 và bù vào thứ 4 ngày 8/5/2013 từ tiết 6-8.

2. Giảng viên Đàm Quang Hồng Hải, lớp NT107.D21, nghỉ thứ 4 ngày 8/5/2013 từ tiết 6-8 và bù vào thứ 5 ngày 9/5/2013 từ tiết 1-3.

Thông Báo Lấy Thông Tin Mở Lớp Cho Học Hè 2012-2013

Để đáp ứng nhu cầu học tập của Sinh viên trong học kỳ hè, PĐT thông báo Sinh viên đăng nhập http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/khaosat, đề nghị mở lớp có nhu cầu học tập. Kết quả khảo sát sẽ được dùng để P. ĐTĐH xem xét mở môn học cho SV đăng ký học lại, cải thiện trong HK hè 2012 – 2013.
Thời gian lấy thông tin khảo sát từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/05/2013.

Trang