Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

  1. Sinh viên xem chi tiết về nội dung Quy chế trong fiel đính kèm (bên dưới).
  2. Việc cải thiện điểm: áp dụng cho sinh viên khóa 03,04,05&06 (không áp dụng cho khóa 07), bắt đầu áp dụng từ Học kỳ I của năm học 2013 - 2014 trở đi.
  3. Việc xét điều kiện để được giao đề tài khóa luận tốt nghiệp: kể từ ngày ký Quyết định này. Thời gian ra bảo vệ là tháng 7/2013.
 

Thông Báo Quyết định về việc giao các môn chung trong chương trình đào tạo.

  Phòng Đào tạo gửi đến các Khoa/ Bộ môn file Quyết định về việc giao các môn chung trong chương trình đào tạo áp dụng tử năm học 2012-2013 cho các Khoa/Bộ môn phụ trách đào tạo & Kế hoạch đào tạo HKII năm học 2012 - 2013. Chi tiết trong file đính kèm.

Thông báo việc tổ chức học môn Giáo dục thể chất cho 3 lớp CTTT, CNTN và ANTT

Theo chỉ đạo của Ban Điều hành Chương trình Tiên tiến, trong HK2 năm học 2012-2013 môn học Giáo dục thể chất 2 sẽ được tổ chức học riêng cho các lớp CTTT, CNTN và ANTT.

Do số lượng sinh viên của các lớp ít nên để đảm bảo sĩ số lớp học BĐH chỉ định chọn 2 môn Bóng chuyền (PEDU2.BC) và Cầu Lông (PEDU2.CL) cho Sinh viên đăng ký học.

Trang