Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v Thu học phí HK2 2018-2019

Thông báo v/v Thu học phí HK2 2018-2019

Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 2, năm học 2018-2019 Hệ ĐTĐH Chính quy lên website của phòng Kế hoạch Tài chính.

Trân trọng.