Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v Khảo sát học kỳ Hè năm học 2021-2022

Chào các bạn sinh viên.

Để có thông tin mở lớp cho học kỳ Hè năm học 2021-2022, P.ĐTĐH gửi thông báo đến các bạn sinh viên có nhu cầu học hè cần tham gia khảo sát mở lớp hè. Thời gian khảo sát từ ngày 16/5 – 22/5/2022. Vậy các bạn lưu ý tham gia khảo sát nếu có nhu cầu học hè bằng cách đăng nhập vào student.uit.edu.vn và thực hiện theo hướng dẫn ở trong đó.

Trân trọng.

LĐP