Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung quy định đào tạo Ngoại ngữ

Chào các bạn sinh viên!
Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc sửa đổi, bổ sung quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin theo Quyết định số 108/QĐ-ĐHCNTT ngày 15/3/2019 trong file đính kèm. 
Trân trọng.

Các file đính kèm: