Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc phúc khảo môn học cuối HK 1 NH 2020-2021 đợt 1

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quy trình đăng ký phúc khảo cuối kỳ HK 1 NH 2020-2021 đợt 1 như sau:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào trang student.uit.edu.vn để đăng ký phúc khảo. Muốn phúc khảo môn nào chọn môn đó, có thể nhiều môn. 

- Bước 2: Sinh viên xác nhận và đóng lệ phí phúc khảo tại Phòng ĐTĐH hoặc Văn phòng CCTĐB, có thể đóng trước hoặc sau Tết Âm lịch năm 2021. Lệ phí phúc khảo 20.000đ/môn. 

- Bước 3: Sau thời hạn chấm điểm phúc khảo theo quy định thi tập trung của Trường, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái cho SV sang "Đã có kết quả", sinh viên kiểm tra điểm trên trang daa.uit.edu.vn.