Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyển sinh khóa 2 lớp học tiếng Nhật miễn phí tài trợ bởi Huredee.

Vì lý do dịch bệnh Covid-19 nên cho đến nay vẫn chưa đủ số lượng sinh viên đăng ký để mở lớp. P.ĐTĐH cho phép kéo dài thời gian đăng ký (xem trong file đính kèm).

P.ĐTĐH thông báo đến các bạn sinh viên năm cuối (khóa tuyển năm 2016, 2017) có quan tâm đến chương trình học tiếng Nhật miễn phícơ hội được giới thiệu làm việc với các công ty Nhật Bản (được tài trợ bởi tổ chức HUREDEE) thì vào xem và đăng ký tại link:

https://drive.google.com/file/d/1eThMZ4JztLdJcOcn5SZkajmWTw6U32Fq/view?u...