Skip to content Skip to navigation

Thông báo TKB (dự kiến) Học Kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên.

P.ĐTĐH thông báo TKB dự kiến học kỳ 2 năm học 2020-2021 chi tiết (trong file đính kèm). Các bạn sinh viên cập nhật thông tin TKB để chuẩn bị ĐKHP phù hợp cho học kỳ 2.

Trân trọng.