Skip to content Skip to navigation

Thông báo TKB các lớp đã mở trong HK1 NH2023-2024

Kính chào Quý Thầy, Cô!

Do có một số lớp phải thực hiện thao tác chuyển phòng học cho đủ số chỗ ngồi mà hệ thống daa.uit.edu.vn chưa đồng bộ kịp nên P.ĐTĐH thông báo các lớp nói trên tại đây để Thầy, Cô theo dõi và lên lớp.

Trân trọng cảm ơn!

---

TBN