Skip to content Skip to navigation

Thông báo: Thứ 7 ngày 29-12-2018 sinh viên học bình thường

Được sự chỉ đạo từ Ban Giám hiệu, P.ĐTĐH thông báo là thứ 7 ngày 29-12-2018 sinh viên học bình thường.

-----

TBN