Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian xét chuẩn quá trình về ngoại ngữ tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 2015

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian xét chuẩn quá trình về ngoại ngữ tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 2015 trong file đính kèm.

Trân trọng

 

Các file đính kèm: