Skip to content Skip to navigation

Thông báo thi CK HK1 NH 2021-2022 và ĐKHP các lớp buổi tối, chủ nhật

Chào các bạn sinh viên!

- P.ĐTĐH gửi thông báo v/v tổ chức thi CK HK1 NH 2021-2022 tại https://link.uit.edu.vn/kwK1N.

- Đồng thời P.ĐTĐH cũng thông báo chủ trương cho phép SV ĐKHP các lớp được mở vào buổi tối, chủ nhật. Hướng dẫn cụ thể sẽ được cập nhật tại đây.

-----

TBN