Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định Quy chế văn bằng chứng chỉ và Quyết định về việc ban hành quy định dạy và học theo phương thức trực tuyến và phương thức kết hợp

Chào các bạn sinh viên 

Phòng đào tạo đại học thông báo Quyết định Quy chế văn bằng chứng chỉ và Quyết định về việc ban hành quy định dạy và học theo phương thức trực tuyến và phương thức kết hợp trong file đính kèm

Trân trọng