Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận đơn phúc khảo HK 1 NH 2019-2020 với các lớp thi từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo nhận đăng ký phúc khảo HK 1 NH 2019-2020 với các lớp thi từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020 tại trang daa.uit.edu.vn như sau:

Thời gian đăng ký phúc khảo từ ngày 11/6/2020 đến ngày 19/6/2020.

- Sinh viên đăng nhập vào trang student.uit.edu.vn để đăng ký phúc khảo. Muốn phúc khảo môn nào chọn môn đó, có thể nhiều môn. Sau khi xác nhận phúc khảo 1 hay nhiều môn, hệ thống ghi nhận vào CSDL.

- Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày đăng ký phúc khảo, sinh viên xác nhận và đóng lệ phí phúc khảo tại phòng ĐTĐH / VPCCTDB. Lệ phí phúc khảo 20.000đ/môn.

- Sau thời hạn chấm điểm phúc khảo theo quy định thi tập trung của trường, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái cho SV sang Đã có kết quả, sinh viên kiểm tra điểm trên trang daa.uit.edu.vn.

 

Trân trọng.