Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Nhận Đơn Điều chỉnh ĐKHP HK2 Năm Học 2016-2017

P.ĐTĐH thông báo nhận đơn ĐC ĐKHP HK2 năm học 2016-2017 (mẫu)

- Với K11 bắt đầu nhận đơn từ 3/1/2017 đến hết ngày 7/01/2017.

- Các Khóa còn lại nhận đơn từ 6/02/2017 đến 11h00 ngày 11/02/2017

Các file đính kèm: