Skip to content Skip to navigation

Thông báo (mới) về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, trường sẽ hạn chế tối đa sinh viên vào trường. Do đó, các bạn sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 sẽ không lên trường nhận Bằng tốt nghiệp nữa.

Nhằm hỗ trợ các bạn tốt hơn, Trường sẽ phát Bản sao bằng tốt nghiệp photo công chứng gửi về địa chỉ nhà cho các bạn (hoàn toàn miễn phí). Các bạn sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2021, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang: https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dkbangdiem ĐĂNG KÝ BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP PHOTO CÔNG CHỨNG

Bước 2: Dùng email MSSV gửi mail đến phongdaotaodh@uit.edu.vn với sinh viên chương trình đại trà hoặc vpdb@uit.edu.vn với sinh viên chương trình đặc biệt ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại

Bước 3: Trường sẽ chuyển phát đảm bảo 05 Bản sao bằng tốt nghiệp photo công chứng qua thông tin đã gửi trong email (hoàn toàn miễn phí)

Lưu ý:

- Thời gian nhận Bằng tốt nghiệp bản chính sẽ có thông báo sau (sinh viên theo dõi thông báo)

- Do tính chất quan trọng của Bằng tốt nghiệp, Trường sẽ không chuyển phát Bản chính bằng tốt nghiệp cho các bạn

- Sinh viên có nhu cầu nhận bản scan Bản chính bằng tốt nghiệp, có thể gửi email yêu cầu (gửi mail đến phongdaotaodh@uit.edu.vn với sinh viên chương trình đại trà hoặc vpdb@uit.edu.vn)