Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi trên máy cuối kỳ I năm học 2018-2019 môn Anh văn 3, Anh văn 4 - Đợt 2

Chào các em,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các em sinh viên lịch thi (trên máy) cuối học kỳ 1 năm học (2018-2019) môn Anh văn 3, Anh văn 4 - Đợt 2, lịch thi này áp dụng cho những sinh viên đi học GDQP, cụ thể như sau:

Ngày thi: 18/01/2019,

Thời gian:   -  Ca 2: bắt đầu 9g30

                     -  Ca 3: bắt đầu từ 13g00,    Ca 4: bắt đầu từ 14g45

Lưu ý:  Sinh viên xem kỹ tên, mã lớp của mình trong file đính kèm gồm có: lịch thi, 11 sheet danh sách sinh viên của từng phòng thi, ca thi.

Nếu có gì thắc mắc về danh sách thi, sinh viên gửi mail theo địa chỉ: duyenpt@uit.edu.vn.

 

Chúc các em thi đạt kết quả tốt.

Phòng Đào tạo Đại học

Các file đính kèm: