Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Lịch Thi Cuối Kỳ 1 Năm Học 2018-2019 ( Cập Nhật Môn EC335)

Để chuẩn bị tốt cho công tác phục vụ thi cuối kỳ học kỳ I năm học 2018 – 2019, Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo lịch thi cuối kỳ (file đính kèm)

Lưu ý: Lịch thi các lớp ENG03-ENG04 các bạn xem ở thông khác vì AV3, AV4 thi trên máy.