Skip to content Skip to navigation

Thông báo Lịch học & Học phí lớp AVBT & các lớp tiếng Anh khác dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ  thông báo lịch học và học phí mới áp dụng cho chương trình tiếng Anh Bổ túc (AVBT) & các khóa học tiếng Anh khác

sẽ được áp dụng giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ Trường ĐHCNTT từ ngày 12/09/2017. 

 

Để đảm bảo chất lượng đầu ra (A2) cho AVBT bắt kịp với chương trình học theo đúng quy chế về ngoại ngữ trường ĐHCNTT, trung tâm có điều chỉnh số tiết từ 60 tiết/10 tuần lên 72 tiết/12 tuần và đưa thêm chọn lựa mới cho sinh viên là chọn lớp có giảng viên bản ngữ hoặc không. Do đó mức học phí thay đổi tương ứng với số tiết và lịch giảng dạy ban ngày & ban tối. Để biết thêm thông chi tiết các bạn sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm ngoại ngữ lầu 1 nhà E.

 

Lưu ý:

- Sinh viên Chương trình Tiên tiến: không học AV Bổ túc mà học các môn tăng cường theo chương trình riêng.

- Sinh viên Chương trình Chất lượng cao: sinh viên đăng ký học AV Bổ túc và đóng học phí theo thông báo của Trung tâm Anh ngữ, kết thúc khóa học, nếu sinh viên đủ điều kiện được học AV1 thì Trường sẽ hỗ trợ lại toàn bộ học phí lớp AV Bổ túc (trừ vào học phí học kỳ tiếp theo).