Skip to content Skip to navigation

Thông báo khẩn: Từ ngày 01/4/2020 SV tuyệt đối không đến trường cho đến khi có thông báo mới

Để phòng chống Dịch bệnh Covid-19, từ ngày 01/4/2020  sinh viên (SV) tuyệt đối không đến trườngkhông liên lạc với nhà trường theo các số điện thoại cố định cho đến khi có thông báo mới.

SV có thể liên hệ nhà trường qua email của Phòng Đào tạo Đại học: phongdaotaodh@uit.edu.vn hoặc forum. Trường sẽ phản hồi sinh viên chậm nhất trong vòng 2 ngày làm việc. Phòng Đào tạo Đại học sẽ chuyển email cho các đơn vị liên quan trong trường nếu cần thiết. 

Trân trọng.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC