Skip to content Skip to navigation

Thông báo khẩn: Kế hoạch cho sinh viên đi học trở lại sau Dịch Covid-19

Trường ĐHCNTT thông báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên đại học Kế hoạch cho sinh viên đi học trở lại sau Dịch Covid-19 như sau:

 

1. Từ ngày 4/5/2020 đến 9/5/2020: Khóa 2019 học ôn thi trực tuyến để chuẩn bị cho thi học kỳ 1. Lịch học các lớp ôn thi trực tuyến chi tiết sẽ được thông báo cho các em trước ngày 1/5/2020 (thứ 7 tuần này).

 

2. Từ ngày 12/5/2020 đến 16/5/2020: Khóa 2019 thi học kỳ 1 tập trung tại trường. Lịch thi chi tiết sẽ được thông báo sau.

 

3. Các lớp học kỳ 2 sẽ được nghỉ 2 tuần từ ngày 4/5/2020 đến 16/5/2020 để cho các lớp học kỳ 1 ôn thi và thi. Giảng viên lưu ý không báo dạy bù vào 2 tuần này. Nếu giảng viên đã có báo dạy bù trong thời gian này thì vui lòng hỗ trợ Nhà trường bằng cách chuyển sang ngày khác.

 

4. Ngày 18/5/2020: Tất cả các lớp học kỳ 2 sẽ học trở lại, kể cả các lớp văn bằng 2 và lớp chương trình liên kết BCU. SV sẽ được kiểm tra thân nhiệt khi vào trường và phải đeo khẩu trang.

 

5. Sinh viên ở tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM theo dõi thông báo của KTX về thời điểm có thể nhận phòng trở lại (Theo dự kiến là trước ngày 11/5/2020).

 

Đề nghị sinh viên, giảng viên tiếp tục theo dõi các thông báo trên Cổng thông tin đào tạo và email để nắm tình hình.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC