Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả phúc khảo các môn của khoa KHMT học kỳ 1 năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả phúc khảo các môn của khoa KHMT học kỳ 1 năm học 2016-2017 trong file đính kèm

Trân trọng