Skip to content Skip to navigation

Thông báo đổi phòng học của lớp IE301.H21

Do nhu cầu sử dụng GD2 và số lượng SV ít nên P.ĐTĐH đã chuyển lớp sang học phòng C214.