Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021 của khóa 15 (tuyển năm 2020)

Chào các bạn sinh viên.

P.ĐTĐH thống báo điều chỉnh lịch thi K15, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

Trân trọng.

Các file đính kèm: