Skip to content Skip to navigation

Thông báo Danh sách các lớp K13 nghỉ học từ ngày 5/11/2018 đến ngày 02/12/2018(cập nhật các lớp Anh văn)

 Theo kế hoạch năm học 2018-2019 Sinh viên Khóa 13 (năm tuyển vào là 2018) sẽ học Giáo dục Quốc phòng & An ninh, vì vậy  P.ĐTĐH thông báo danh sách các lớp học liên quan nghỉ học chính khóa tại Trường ĐH CNTT từ ngày 5/11/2018 đến ngày 02/12/2018.(danh sách trong file đính kèm).

Trân trọng.