Skip to content Skip to navigation

Thông báo chuyển phòng học của lớp SE104.H26

Do nhu cầu sắp xếp lại phòng học cho hợp lý của Ban QLCS nên P.ĐTĐH đã dời phòng học của lớp SE104.H26 từ GD3 sang phòng C.113. Mong thầy/cô GV và SV thông cảm.