Skip to content Skip to navigation

Thông báo chuyển đổi phòng học

P.ĐTĐH thông báo đổi phòng học

 Theo đề nghị của Ban QLCS được chuyển đổi một số lớp học ở các tòa nhà có giờ học sau 16g30 (tiết 10) và các lớp ngày thứ 7 được về cùng 1 tòa nhà để tiện trong công tác hỗ trợ. Các bạn sinh viên cập nhật thông tin phòng học theo (file đính kèm).

Trân trọng.