Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Tổ Chức Khảo Sát Thông Tin Mở Môn Học Cho Học Kỳ Hè Năm Học 2016-2017

P.ĐTĐH Thông báo tổ chức khảo sát thông tin mở lớp môn học cho học kỳ hè từ 3/5 – 8/5 tại :https://daa.uit.edu.vn, các bạn sinh viên có nhu cầu học cải thiện, học trả nợ, học mới(Sinh viên giỏi) vui lòng để lại thông tin khảo sát để P.ĐTĐH căn cứ vào đây mở lớp cho Học kỳ hè.