Skip to content Skip to navigation

Thông báo các lớp nghỉ học trong tuần từ ngày 16/01/2017 đến 21/01/2017

Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017, ngoại trừ các SV phải bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và các công việc khác do Khoa/Bộ môn yêu cầu thì các lớp học sẽ được nghỉ từ ngày 16/01/2017 đến 21/01/2017 (bổ sung thêm vào thời gian nghỉ Tết Âm lịch mà Phòng ĐTĐH đã thông báo trước đó).