Skip to content Skip to navigation

Sửa đổi kế hoạch đào tạo đại học HK 2 NH 2020-2021

Chào các bạn sinh viên!

Trường sửa đổi đào tạo đại học trong HK 2 nói trên. Hai nội dung quan trọng:

1. 2 tuần sau nghỉ Tết AL thì các SV khóa cũ vẫn tiếp tục được nghỉ để SV  khóa tuyển năm 2020 thi CK HK 1.

2. HK hè không có tuần dự trữ.

Link tải file: https://tinyurl.com/y9szwhgw

---

TBN