Skip to content Skip to navigation

Sinh viên tốt nghiệp có thể nộp hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2017 đến hết ngày 10/5/2017

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 đến hết ngày 10/5/2017. Sinh viên đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có thể nộp hồ sơ NGAY.

 

Vui lòng xem thông báo và hướng dẫn chi tiết tại http://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-thac-si-dot-1-nam-2017 và facebook: https://www.facebook.com/saudaihoc.uit/

 

Ưu điểm của chương trình:

 

1. Học vào buổi tối, chủ yếu các ngày cuối tuần.

2. Có hỗ trợ về học bổng học kì đầu cho SV tốt nghiệp từ UIT.

3. Bằng cấp uy tín, chương trình đào tạo cập nhật

4. Cơ hội nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm và nhóm nghiên cứu tầm cỡ.