Skip to content Skip to navigation

Quyết định về việc chuyển ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định chuyển ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy đại trà học kỳ 1 năm học 2021-2022 qua email.

Các sinh viên được phép chuyển ngành nếu muốn điều chỉnh đăng ký học phần theo đúng ngành mới thì sẽ điều chỉnh trực tiếp trên hệ thống từ ngày 6/9/2021 đến ngày 10/9/2021, ghi rõ lý do.

Trân trọng