Skip to content Skip to navigation

P.ĐTĐH thông báo kết quả ĐKHP HK2 & TKB HK2 Năm Học 2016-2017

P.ĐTĐH thông báo KQĐKHP HK2 năm Học 2016-2017.& TKB Học Kỳ 2 Năm học 2015-2016

Các bạn Sinh viên vui lòng cập nhật thông tin lớp mở, hủy, chở.(file đính kèm)

TKB HK2 Năm học 2016-2017 (file đính kèm)

Các lớp học cho Khóa 11 (K11) bắt đầu học từ ngày 3/1/2017.

Đối với lớp Chờ Quý khoa, Bộ môn, Sinh viên  muốn mở thì phải gửi công văn đề nghị mở lớp cho P.ĐTĐH để phòng trình BGH và P.KHTC duyệt. Các Lớp được mở sinh viên phải đóng học phí theo thông báo của phòng Kế học Tài chính.

 

Với các lớp khóa 11 P.ĐTĐH nhận công văn mở lớp từ lúc thông báo đến hết ngày 7/1/2017.

Các khóa còn lại hạn cuối ngày 11/2/2017.

Sau thời hạn các lớp chờ không có đề nghị mở P.ĐTĐH sẽ hủy lớp.