Skip to content Skip to navigation

(Khẩn) Thông báo nghỉ học các lớp GDTC cho đến khi có thông báo mới

Chào các bạn sinh viên!

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học CNTT, Phòng Đào tạo Đại học thông báo tất cả các lớp GDTC được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

---

TBN