Skip to content Skip to navigation

Kết quả phúc tra điểm cuối kỳ 1 2018-2019 các môn thuộc khoa KTMT

Chào các bạn sinh viên!

Phòng đào tạo thông báo kết quả phúc tra điểm các môn thuộc khoa KTMT quản lý trong file đính kèm, kết quả đã được cập nhật, các bạn vào kiểm tra lại.

Trân trọng.

Các file đính kèm: