Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2023

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2023.

STT

Ngày

Công việc

1

04/5/2023 – 12/5/2023

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

18/5/2023-19/5/2023

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có

3

25/5/2023-31/5/2023

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

02/6/2023 (dự kiến)

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 0năm 2023

Lưu ý: - Sinh viên phải đăng ký xét tốt ngiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep.

            - Sinh viên phải hoàn thành Lệ phí xét tốt nghiệp mới được đăng ký xét tốt nghiệp. Đóng Lệ phí xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng KHTC (A.113) từ thứ 2 tới thứ 6 theo giờ hành chính.

            - Chuẩn đầu ra ngoại ngữ sinh viên cập nhật chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định lên trang student.uit.edu.vn, P.ĐTĐH/VPCTĐB sẽ cập nhật sau khi kết thúc đợt đăng ký.

Trân trọng