Skip to content Skip to navigation

Danh Sách Các Lớp Khóa 11 Nghỉ Học Trong Tuần 1 & Tuần 2 Của HK2, Để Tổ Chức Thi Cuối Kỳ 1 Năm Học 2016-2017

Theo kế hoạch năm học 2016-2017  Khóa 11 bắt đầu học học kỳ 2 từ ngày 3/1/2017 tuy nhiên trong thời gian này (2 tuần học đầu hk2 của K11) nhà trường tổ chức kì thi cuối kỳ 1 năm học 2016-2017 cho các khóa còn lại (k10 về trước), dẫn đến việc trùng lịch thi và lịch học, vì vậy Các lớp học của K11 trùng lịch thi phải nghỉ học để tổ chức thi danh sách lớp nghỉ (file đính kèm).

Các lớp không có trong danh sách học bình thường.

 

Quý Khoa, Bộ Môn , Sinh viên vui lòng cập nhật thông tin danh sách lớp nghỉ . Các lớp nghỉ học Giảng viên vui lòng tự tìm lịch báo bù trong quá trình giảng dạy để đảm bảo đủ số tiết học.

Các file đính kèm: