Skip to content Skip to navigation

Đăng ký coi thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên!
Để chuẩn bị coi thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo Đại học thông báo các bạn đăng ký coi thi sử dụng chức năng Đăng ký coi thi trên Cổng thông tin đào tạo đại học với các mốc thời gian chính như sau:

Ngày mở Hệ thống đăng ký coi thi (t1 trong quy trình): 16/10/2020.
Ngày đóng Hệ thống đăng ký coi thi (t2 trong quy trình): 20/10/2020.
Ngày bắt đầu kiểm tra lịch coi thi và đề xuất coi thi thay: 23/10/2020.
Ngày bắt đầu đợt thi: 26/10/2020.

Mong các bạn theo dõi, hỗ trợ thực hiện tốt công tác coi thi theo quy định.
---
TBN