Skip to content Skip to navigation

Cập nhật kết quả xét miễn anh văn - Thông báo về việc xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 đợt 2 trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà

Phòng ĐTĐH đã xét miễn các môn anh văn, sinh viên kiểm tra thông tin điểm miễn các môn anh văn trong phần kết quả học tập HK2 năm học 2022-2023.

Theo quy trình mới về xét miễn các môn anh văn, Phòng Đào tạo Đại học sẽ tiến hành kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ và xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 đợt 2 trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà như sau:

- Quy trình xét miễn các môn anh văn: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#mien...

- Thời gian cập nhật chứng chỉ lên trang daa.uit.edu.vn: từ 0g00 ngày 26/12/2022 đến 24g00 ngày 31/03/2023. (Sinh viên cập nhật chứng chỉ sau ngày này sẽ được xét miễn vào đợt sau)

- Cập nhật kết quả xét miễn: sinh viên kiểm tra kết quả điểm Miễn trong bảng kết quả học tập HK2 năm học 2022-2023 (trong khoảng thời gian từ 10/04/2023 đến ngày 15/04/2023).

# Sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao, tài năng, tiên tiến vui lòng liên hệ Văn phòng các CTĐB để được hướng dẫn.