Skip to content Skip to navigation

(Cập nhật kết quả xét miễn anh văn) Thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà

Đã có kết quả xét miễn các môn anh văn, điểm miễn được cập nhật trong kết quả học tập trong HK1 năm học 2021-2022 của sinh viên.

 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà.

- Thời gian nhận đơn: từ 00g00 ngày 30/7/2021 đến 24g00 ngày 08/8/2021.

- Hồ sơ gồm: đơn xin xét miễn anh văn (có chữ ký sinh viên) và bản photo chứng chỉ ngoại ngữ (không cần công chứng).

- Nơi nhận: Sinh viên gửi file (đơn và chứng chỉ) vào email phòng ĐTĐH (phongdaotaodh@uit.edu.vn) với tiêu đề "Đơn xét miễn anh văn HK1 năm học 2021-2022".

                  Riêng sinh viên có kết quả thi Đánh giá năng lực ngày 17/4/2021 chỉ cần nộp đơn xét miễn anh văn.

Ghi chú: Không nhận đơn xét miễn anh văn sơ cấp 1 và 2.

Mẫu đơn theo link sau: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien

# Sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao, tài năng, tiên tiến vui lòng liên hệ Văn phòng các CTĐB để được hướng dẫn.