Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo thi thực hành lớp IT001.E11.ANTT ngày 18/1/2014

Thông báo dành cho sinh viên lớp Kỹ sư Tài năng An ninh Thông tin khoá 2013 về việc thi thực hành môn Nhập môn lập trình - Mã lớp IT001.E11.ANTT - Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Văn Toàn.

Ngày thi: 18/01/2014 (Thứ Bảy)

Ca thi: 1,2 (Bắt đầu lúc 07g30)

Phòng thi: C111 (Toà nhà C)

Phần thi lý thuyết sẽ thi theo lịch thi đã công bố.

Ngày thi: 21/01/2014

Ca thi: 2

Phòng thi: A106

Sinh viên có phản hồi vui lòng gửi email đến địa chỉ annlh@uit.edu.vn (Cô Hồng Ân)

Thân báo.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LẠI MÔN MA002 CHO SV KHOÁ 08

         Hiện nay, đã hết thời gian điều chỉnh ĐKHP HKII năm học 2013-2014, có rất nhiều sinh viên khoá 08 đăng ký môn MA002 vào "Đơn xin đăng ký bổ sung/huỷ học phần" đồng thời đăng ký vào danh sách của P.ĐTĐH như thông báo ngày 06/01/2013 dẫn đến việc đăng ký bị trùng lớp MA002.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN XIN BẢO LƯU, CHUYỂN KHOA, NHẬP HỌC LẠI

Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

1. Sinh viên có nhu cầu Bảo lưu/Chuyển khoa: điền các thông tin theo mẫu và nộp về Phòng Đào tạo Đại học. (Sinh viên đọc kỹ Điều 16_Bảo lưu và Điều 18_Chuyển khoa của Quy chế Đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường ĐH CNTT).

2. Sinh viên đã có quyết định bảo lưu trong HKI năm học 2013-2014 muốn nhập học lại, sinh viên tự viết đơn và nộp về Phòng Đào tạo Đại học.

Thời gian nhận đơn: từ ngày 10/02/2013 đến 18/02/2013. 

Ngày thi vấn đáp môn CS112.E11.CNTN - 07/1/2014

Sinh viên lớp Cử nhân Tài năng ngành Khoa học Máy tính thi vấn đáp môn Phân tích và thiết kế thuật toán (mã lớp CS112.E11.CNTN) - GV. Vũ Thanh Nguyên theo thông tin cụ thể sau:
Ngày thi: 07/1/2014 (Sáng thứ 3)
Ca thi: 1,2 (Thời gian bắt đầu: 7g30 - Thời gian kết thúc: 11g30)
Phòng thi: C102
CV. Nguyễn Lai Hồng Ân

Về việc sinh viên đề nghị xin mở lớp IT002

Theo đơn đề nghị mở lớp IT002 của sinh viên, P.DTDH đã mở thêm lớp IT002.E211: Lý thuyết tiết 6,7,8 thứ 4, thực hành tiết 6,7,8 thứ 7. Sau khi add những sinh viên có tên trong danh sách xin mở lớp, chỉ đăng ký được cho 22 sinh viên, những sinh viên còn lại bị trùng lịch học. 
P.DTDH đề nghị những sinh viên muốn học IT002 thì liên hệ trực tiếp P.DTDH làm đơn xinh hủy môn bị trùng và đăng ký môn IT002 (theo mẫu đơn của P.DTDH). Thời hạn chót nhận đơn đến ngày 10/01/2014.

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHOÁ 08 ĐĂNG KÝ LỚP MA002

     Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên khoá 08 xin đăng ký thêm vào các lớp MA002. Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách này liên hệ trực tiếp P.ĐTĐH (P. 102) từ ngày ra thông báo này đến ngày 10/01/2013.
   Lưu ý: Sinh viên phải xem kỹ Thời khoá biểu (TKB) học tập của mình để đăng ký vào lớp MA002 tránh việc bị trùng lớp học. Nếu sinh viên đăng ký lớp MA002 trùng vào bất kỳ lớp nào trong TKB của riêng mình, P.ĐTĐH sẽ không giải quyết cho đăng ký vào lớp MA002.

Thông tin về Đăng ký học phần cho sinh viên hệ Tài năng, Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao

Phòng ĐTĐH - Bộ phận các chương trình Tài năng, Tiên tiến và Chất lượng cao với HP tương ứng thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2013-2014 từ ngày 3/1/2014 đến hết ngày 10/1/2014. Sinh viên xem thêm thông báo của Phòng ĐTĐH về đợt điều chỉnh đăng ký môn học trên web daa.
Thời khoá biểu hiện đã thay đổi một số lớp học, cũng như thay đổi thời gian học để tránh sinh viên bị trùng lịch học do đăng ký sai lớp, hoặc học vượt.
Sinh viên bị trùng lịch học nhanh chóng liên hệ P.ĐTĐH để làm đơn xin chuyển đổi lớp, hoặc huỷ lớp, hoặc bổ sung lớp.

Thông Báo Nhận Đơn Điều Chỉnh Đăng Ký Môn Học Học Kỳ 2 Năm Học 2013-2014

PĐT thông báo nhận đơn điều chỉnh Đăng ký môn học (ĐKMH) tại Phòng A102 (theo mẫu PĐT), từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/01/2014.
Sau thời hạn trên PĐT sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ đơn điều chỉnh ĐKHM nào thêm.
 

Thông báo về buổi Seminar với Diễn giả Đào Minh Sơn dành cho Các lớp AEP và Tài năng KHMT

Thay mặt Văn phòng các chương trình Chất lượng cao thông báo về buổi Seminar với Diễn giả Đào Minh Sơn:
- Diễn giả: TS. Đào Minh Sơn - Phòng TN Đa Phương tiện, Trường ĐH CNTT - hiện đang làm việc và nghiên cứu tại Nhật Bản.
Nội dung: Các chủ đề liên quan đến hướng nghiên cứu Events (detection, discovery, analyze,...) từ heterogeneous data sources (image, video, text, physical sensor, social sensor, social network...) và hướng thành lập các nhóm nghiên cứu về hệ thống thông tin tại UIT.

Trang